Akkoord nieuw pand Autobedrijf Jonkman

BERLTSUM De burgemeester en wethouders van Menameradiel verlenen hun medewerking aan de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsgebouw voor Autobedrijf Jonkman aan de Opslach 5 in Berltsum. Bij de brand op 6 november vorig jaar, waarbij asbest vrijkwam, ging het hele bedrijfspand verloren. Meteen na de brand liet de eigenaar weten dat hij zo spoedig mogelijk een nieuw bedrijfsgebouw wilde bouwen. Het nieuwe gebouw is in oppervlak ongeveer de helft groter dan het oorspronkelijke pand. Het ontwerp is in december beoordeeld door de welstandscommissie.

Lees verder »