Geen standerdmolen op Hanspoortsterdwinger

Het plan van een aantal enthousiaste molenliefhebbers uit Dokkum, de werkgroep Molenerf Dokkum, om op de Hanspoortster dwinger in Dokkum een standerdmolen te herbouwen, gaat niet door: de gemeente Dongeradeel vindt dat het ambitieuze plan in strijd is met de ruimtelijke ordening en niet voldoet aan de regels van het bestemmingsplan.Molens bepaalden skyline van DokkumIn de zestiende en zeventiende eeuw bevonden zich op vijf van de zes dwingers van de bolwerken van de stad Dokkum standerdmolens. Dit zijn oude korenmolens, waarvan het molenhuis op een verticale spil of standaard rust, op een piramidevormig onderstel. De hele romp kon op die standaard op de wind gedraaid worden. Die vijf molens bepaalden met de kerktorens het aanzicht van de vestingstad Dokkum. In Friesland staat geen enkele standerdmolen meer, hoewel er vroeger honderden zijn geweest. De laatste verdween rond 1930 bij Rottevalle.Cultuurhistorische topattractieDe Hanspoortsterdwinger is een prachtige locatie om een standerdmolen van het...

Lees verder »