‘Haken is verbinden. Haak maar aan in Ternaard’

TERNAARD – ‘Haken is verbinden. Haak maar aan’ dat is it motto foar it meitsjen fan ‘De Grootste Gehaakte Deken ter Wereld’. Rûnom yn Fryslân waarden minsken oproppen om mei te dwaan . Nynke Schoorstra hat in oprop dien yn Ternaard. Sa’n 12 froulju foarmje no “de Ternaarder Tekken Haaksters”. Om de 14 dagen bin se in jûn mei-elkoar oan it haken. As earste ha se in tekken makke mei de Ternaarder tulp. Undertusken ha se 4 tekkens fan 140 by 200 cm klear. Foar Kulturele Haadstêd 2018 bin der sa’n 10.000 tekkens nedich om it rekôrd fan grutste tekken fan de wrâld te ferbrekken. Wat lytsers begûn wreidet him stadichoan út. Yn hiel Nederlân binne ûnderwilens froulju dwaande om tekkens te haken. Wolle jim ek meidwaan oan dizze rekôrd aksje,sjoch dan foar mear ynformaasje op: Facebook pagina De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld of www.paletgroep.nl/samenhaken FOTO BOTE SAPE SCHOORSTRA

Lees verder »