Brouwers Akkordeonorkest treedt op in Mienskipshûs Doarptsjerke

METSLAWIER – Op zondagmiddag 5 februari om 15:00 uur verzorgt het “Brouwers Akkordeonorkest” een concert in Mienskipshûs Doarpstsjerke Metslawier. Brouwer’s Akkordeonorkest (BAO) werd in mei 1955 opgericht door de bekende accordeon- pedagoog Marten Brouwer uit Gytsjerk; het orkest heette toen: “Schoolorkest van Brouwer’s Muziekschool” en bestond uit de beste accordeonisten van al zijn orkesten, aangevuld met uitblinkers onder de leerlingen van zijn, over half Friesland verspreide, accordeonschool. Het orkest verzorgde veel optredens en maakte naast grammofoonplaten een groot aantal radio-opnamen. Brouwer overleed in 1963. Vanaf 1963 had Johan de With de leiding over het orkest. In deze periode heeft hij met veel passie en grote gedrevenheid, in navolging van Marten Brouwer, het orkest gedirigeerd met één van de belangrijkste uitgangspunten van de grondlegger: zoveel mogelijk originele accordeonstukken. Ofwel bestaande composities, ofwel eigen gecomponeerde muziek. Tevens richtte het orkest zich met veel enthousiasme op volksmuziek. Ook zijn er gezamenlijke concerten gegeven...

Lees verder »