Fierljeppers blij met ontwikkelingen nationale competitie

ALMERE/FRANEKER – De Nederlandse Fierljep Bond heeft zaterdag in Almere haar ledenraadsvergadering gehouden met de vertegenwoordigers van het Frysk Ljeppers Boun en de Polsstok Bond Holland. Daarin is uitgebreid gesproken over de thema’s voor het beleidsplan voor de periode van NFB-voorzitter Pieter Hielema tot en met 2020 en de verdere ontwikkeling van de nationale competitie. Ook was er het afscheid van beide districtsvoorzitters Jouke Jansma (FLB) en Jan Kooijman (PBH) als bestuurders van de Nederlandse Fierljep Bond. Komend voorjaar nemen zij afscheid bij hun eigen bonden. Scheidend voorzitter Kooijman keek met instemming van Jansma terug op een positieve ontwikkeling van de NFB tijdens hun bestuursperiode. Ze zeiden blij te zijn met de goede samenwerking binnen de Nederlandse Fierljep Bond, waarin niet per se de bonden op de eerste plaats staan, maar de sport. ,,Denk aan de ontwikkeling van de Nationale Competitie. Verder heeft de Nederlandse Fierljep Bond een duidelijke rol...

Lees verder »