Fritjof Brave blijft aan als directeur van DDFK-gemeenten

DOKKUM – Het dagelijks bestuur van DDFK-gemeenten heeft op 17 januari 2017 besloten om de heer Fritjof Brave het directeurschap van de fusieorganisatie DDFK-gemeenten te laten vervullen. De heer Brave blijft directeur tot aan het moment dat de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuwe gemeente aantreedt. Deze persoon zal ongeveer één jaar voor de beoogde herindelingsdatum van start gaan en dan ook als directeur van DDFK-gemeenten aangesteld worden. De ambtelijke fusieorganisatie DDFK-gemeenten is op 1 januari 2017 formeel van start gegaan. De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., gaan ook bestuurlijk fuseren per 1 januari 2019. Bij de herindeling komt het personeel van de DDFK-organisatie in dienst van de herindelingsgemeente. De heer Brave was eerder benoemd als directeur a.i. voor deze fusieorganisatie tot 1 april 2017. De periode wordt nu verlengd om op die manier geen gat te laten vallen in de aansturing van de ambtelijke organisatie. De heer Brave is...

Lees verder »