‘Maak doelstellingen Oostelijke Poort Friese Meren duidelijk’

DRACHTEN – De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkelingen Waterfront Drachten en Oudega aan het Water de doelstellingen duidelijk te maken, zodat de ontwikkelingen daaraan getoetst kunnen worden. De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Smallingerland – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. Het plan De gemeente Smallingerland wil ontwikkelingen in en rond de plaatsen Drachten en Oudega mogelijk maken, vooral om watersport en recreatie te stimuleren. Het project Oudega aan het Water bestaat vooral uit de aanleg van een nieuw meer voor de watersport. Het project Waterfront Drachten richt zich op de zichtbaarheid en bereikbaarheid van Drachten via het water. Hiervoor is een...

Lees verder »