Natuurontmoetingstuin bindmiddel

SNEEK – De natuurontmoetingstuin in Sneek moet zoals de naam al suggereert een verbindende factor worden tussen de bewoners van de Noorderhoek, jeugd én de circa 350 asielzoekers vooral uit Syrië die inmiddels tijdelijk onderdak hebben gevonden in het midden in de wijk gebouwde AZC. De natuurontmoetingstuin is het initiatief van het wijkplatform Noorderhoek, Landschapbeheer Friesland en de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij. Vanuit het wijkplatform is Nel Veldman nauw betrokken bij de totstandkoming van het groengebied globaal tussen het AZC, de scholen en de opstallen van de J.P. van den Bentstichting. Namens de KNHM loopt Ebel Koppen, oud-voorzitter van tennisclub NOMI, zich het vuur uit de sloffen voor de tuin. Die is ontworpen door tuinarchitect Henk Pleiter. De contouren van de tuin zijn aangelegd op de plaats van het oude volkstuinencomplex, inmiddels in iets bescheidener vorm opgeschoven naar het Westen. De ruimte lag braak, veel vrucht dragende fruitbomen staan er...

Lees verder »