Noord-Nederland gunstigste regio voor circulaire economie

LEEUWARDEN – Op 24 januari 2017 tekenden een grote hoeveelheid partners het grondstoffenakkoord met het Rijk. Ook de provincie Fryslân en de Vereniging Circulair Friesland (VCF) zetten hun handtekening. Het akkoord is bedoeld om in samenwerking met die partners de circulaire economie te versnellen. Dat we duurzamer met grondstoffen omgaan, afval hergebruiken en milieudoelen halen. De provincie en VCF ondersteunen actief die ambitie. De feestelijke happening in Den Haag werd ook bijgewoond door minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma. Bedrijven doen mee  “Alleen als we het met z’n allen doen, lukt het om de circulaire economie te versnellen!” Dat zegt een trotse John Vernooij, midden tussen alle partners van het Grondstoffenakkoord. Vernooij is naast directeur bij Omrin ook voorzitter van de vereniging. De Vereniging Circulair Friesland heeft de focus sinds begin 2016 op het samenwerken rondom de circulaire economie. Inmiddels doen tientallen bedrijven in Friesland mee. Er wordt ook...

Lees verder »