Serviceflat Heerenhage wordt gesloopt

HEERENVEEN – Al enige jaren is bekend dat herontwikkeling van de gebouwen Aldlânstate in Leeuwarden en Heerenge in Heerenveen noodzakelijk is.Voor de vestiging Aldlânstate zijn er al langer plannen, maar voor de locatie Heerenhage zijn die er nu ook. Bewoners van Heerenhage, omwonenden en andere belanghebbenden worden uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten op dinsdag 24 januari a.s. Het wijkplatform is ook uitgenodigd.Aanleiding Er is veel vraag naar woningen voor senioren. Ouderen zijn zich bewust van het feit dat de overheid van je verwacht dat je tijdig gaat wonen in een voor senioren geschikte (levensloopbestendige) woning. In Heerenhage passen de huidige badkamer en de wc vaak niet bij die behoefte. Met een rollator of rolstoel kunnen senioren zich in de badkamer bijvoorbeeld niet goed redden.Ook is uit marktonderzoek gebleken dat het huidige complex te veel woningen heeft. In de nieuwe situatie worden er ongeveer 130 appartementen voor 55-plussers gebouwd. Dat is 100 appartementen...

Lees verder »