Settingweek op Piter Jelles !mpulse in Kollum

Maandag 23 januari vond op Piter Jelles !mpulse In Kollum de presentatie plaats van de tweede settingweek van dit schooljaar. Tijdens zo’n settingweek houden de klassen van leerjaar 1 en 2 zich bezig met een vakoverstijgend project. Dat wil zeggen: een project waarbij een aantal vakken wordt gekoppeld. Voor deze setting zijn de leerlingen druk bezig geweest met een opdracht voor de drie moderne vreemde talen, namelijk Engels, Frans en Duits.De titel luidde: Een Wereldmuseum.Allereerst moesten de leerlingen, in groepjes van vier, een land kiezen waar één van deze talen wordt gesproken. Vervolgens gingen ze aan de slag met het kiezen van een vijftal objecten, voor de expositie, die te maken hebben met het gekozen land. Deze objecten mochten zelfgemaakt zijn of verzameld, maar moesten wel elk uit een verschillende categorie komen. Zoals bijvoorbeeld: geschiedenis, film of toerisme. De volgende opdracht was het maken van een catalogus. Bij een museum hoort...

Lees verder »