Veel vraag naar ontwikkelruimte Alde Feanen

EARNEWALD – In delen van Natura 2000-gebied Alde Feanen is de beschikbare ontwikkelruimte van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) benut. Met name de agrarische ondernemers die nabij het gebied wonen hebben veel vergunningen aangevraagd en meldingen gedaan omdat zij wilden uitbreiden. Daarbij moeten zij rekening houden met de uitstoot van extra stikstof. Na het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding is duidelijk hoeveel stikstof ze mogen uitstoten met hun bedrijf. Stikstof zit bijvoorbeeld in mest. De boeren rond dit gebied en hun adviseurs zijn al op de hoogte gebracht. De technische maatregelen zijn bekend bij hen. De ruimte voor meldingen was vanaf 18 december 2015 niet meer beschikbaar. Bedrijven kunnen nog een vergunning krijgen als deze geen beroep doen op de ontwikkelruimte in delen van Alde Feanen waar deze volledig benut is. Dit kan, zolang er nog ruimte beschikbaar is in die stikstofgevoelige delen van Natura 2000-gebieden...

Lees verder »