CDA: investeringen rondweg Lemmer twijfelachtig als brugbediening niet verbetert

LEMMER – Rondom de brugbediening van de PM-brug en de Zijlroedebrug zijn twee pilots geweest. Toch is de afstemming nog steeds niet optimaal. Het CDA Fryslân heeft hier vragen over gesteld. Dit jaar wordt een begin gemaakt met het verbeteren van de rondweg Lemmer. Het doel is om de doorstroming rondom Lemmer beter te laten verlopen. In de rondweg bevinden zich twee bruggen, de brug over het Prinses Margrietkanaal en de Zijlroedebrug. De bediening van deze bruggen moet goed op elkaar zijn afgestemd. Anders is er kans dat auto’s twee keer moeten stoppen op de rondweg. CDA Fryslân vindt dat dit niet de bedoeling kan zijn van alle investeringen aan rondweg Lemmer. B&W Fryske Marren verwees de CDA fractie van de gemeente naar Gedeputeerde Staten voor concretere antwoorden. Statenlid Wendy Zuidema-Haans stelde vandaag mondelinge vragen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft aangegeven dat er een...

Lees verder »