Ingenieursbureau MUG uit Leek brengt Waadhoeke in kaart

FRANEKER – Ingenieursbureau MUG uit Leek start donderdag met landmeetwerk voor de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum uit Littenseradiel. Zij fuseren per 1 januari 2018 tot Waadhoeke. Het meetwerk is nodig omdat iedere Nederlandse gemeente wettelijk verplicht is om kaartmateriaal bij te houden. In die kaart worden bijvoorbeeld adressen, bouwwerken, wegen, waterlopen, groen en erven geregistreerd. De medewerker van MUG meet op verschillende plekken in de gemeente. Dat gebeurt soms ook op privéterrein. Bijvoorbeeld bij een bouwwerk in de achtertuin of bij een nieuw slotenpatroon in het agrarisch gebied. Als de landmeter op privéterrein wil meten, dan vraagt hij vooraf toestemming aan de bewoner of eigenaar. Hij heeft een brief van de gemeente bij zich en een legitimatiebewijs. Meer informatie is te krijgen bij Jaap Bonnema via 14-0517 en via info@franekeradeel.nl.

Lees verder »