Provincie vindt onderzoek naar milieueffecten N381 niet nodig

De verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde vergt geen milieueffectrapportage (mer), vindt de provincie.

Lees verder »