PvdA: aanleg snel internet met lagere aansluitkosten, meer aansluitingen

De PvdA is van mening dat de provincie bij het verstrekken van een lening voor de aanleg van snel internet scherpe criteria moet stellen. Provinciale Staten besluiten vandaag over het voorstel om met een zogenoemde achtergestelde lening de glasvezelkabel in de Friese buitengebieden eindelijk de grond in te krijgen. Fractievoorzitter Remco van Maurik is van mening dat deze aanpak kans van slagen heeft, maar vindt wel dat er bij de aanbesteding kritisch gekeken moeten worden naar onder andere de hoogte van de aansluitkosten, het aantal aan te sluiten huizen en het betrekken van lokale initiatieven.95% aansluiten“Wij willen zoveel mogelijk huishoudens, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk aansluiten op snel internet”, benadrukt Van Maurik. “Daarom willen we dat de aansluitkosten van 17,50 euro per maand naar 15 euro gaan.” Verder wil de PvdA dat de ambitie voor het aantal aansluitingen omhoog wordt bijgesteld. Op dit moment is het streven om...

Lees verder »