PvdA wil meer actie en meer regels rond snel internet buitengebied

(tekst: PvdA) PvdA wil scherpere criteria voor aanleg snel internet: lagere aansluitkosten, meer aansluitingen LEEUWARDEN – De PvdA is van mening dat de provincie bij het verstrekken van een lening voor de aanleg van snel internet scherpe criteria moet stellen. Provinciale Staten besluiten vandaag over het voorstel om met een zogenoemde achtergestelde lening de glasvezelkabel...

Lees verder »