Wynia fergriemt syn eigen spul

SKEARNEGOUTUM – Hy stûn der tige moai op, mar op de ien of oare wize die er in pear streken dy’t him yn de nederklits bedarje lieten. Rients Wynia sa no en dan hiel sterk en dan wer tige kwetsber. Ien fan dy kwetsbere jûnen hie er moandei by de Stadige Strikers yn Skearnegoutum. Hy fergriemde syn spul. Hy moast it opnimme tsjin Hennie de Haan. Dan witte jo yn it foar wol dat it spannende partij wurde sil. Wynia begûn sterk en der wie ek hielendal neat oan de hân dat op ferlies wize soe. Dochs krige er yn syn koarte hoeke in wat wibelich stantsje. Der soe neat gjin slims út fuort komme kinne, sa lang hy der mar ôfbliuwe soe. Soe er al in houtsje yn dy hoeke ferstrike dan wie er ferkâlden. Hennie hie in oanfallende faltsje klear stean. Wynia hân gie rjochting de houtsjes en...

Lees verder »