SP: Johannes Kramer gaat zijn best doen tegen werkverdringing

(tekst: SP) WMO-vervoer is een vak apart! Zo pleitte SP Statenlid Machiel Aarten tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 januari jl. als reactie op het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten voor de Mobiliteitscentrale Noordoost. In deze mobiliteitscentrale gaan provincie en gemeente samenwerken om openbaar vervoer, gemeentelijk vervoer zoals WMO-vervoer (o.a. leerlingenvervoer) en vrijwilligersvervoer,...

Lees verder »