SP: WMO-vervoer is vak apart

LEEUWARDEN – ‘Het WMO-vervoer is een vak apart’. Zo pleitte SP Statenlid Machiel Aarten tijdens de Statenvergadering van woensdag 25 januari als reactie op het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten voor de Mobiliteitscentrale Noordoost. In deze mobiliteitscentrale gaan provincie en gemeente samenwerken om openbaar vervoer, gemeentelijk vervoer zoals WMO-vervoer (onder andere het leerlingenvervoer) en vrijwilligersvervoer, op elkaar af te stemmen om zo vervoer op platteland te blijven garanderen. Machiel Aarten: ,,Het is goed dat het OV in overheidshanden blijft en niet overgeleverd wordt aan de markt. Deze centrale mag echter niet leiden tot werkverdringing doordat vrijwilligers worden ingezet op echte banen. Ook moeten we erkennen dat het WMO-vervoer een vak is. In De Fryske Marren hebben we gezien dat bezuinigingen op leerlingenvervoer hebben geleid tot drama’s bij families met autistische kinderen. Dat mag nooit weer gebeuren”. Om zijn woorden kracht bij te zetten diende Machiel Aarten een motie...

Lees verder »