5 jaar levensboeken, 150 prachtige verhalen

SNEEK – Het vijf jaar geleden gestarte project levensboeken van Thuishotel heeft inmiddels 150 levensboeken, van evenzovele ouderen, opgeleverd. Het vijfjarig bestaan van het project werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst in Lewinski in Sneek, met verschillende sprekers en workshops.  De boeken werden geschreven door ruim 100 vrijwilligers. De vrijwillige schrijvers en de verhalenvertellers hoorden hoe Gea Akkerman, wethouder van de gemeente Súdwest- Fryslân, vertelde uit eigen ervaring hoe waardevol herinneringen van ouderen zijn. Voor henzelf, maar ook voor de mensen om hen heen. Dat is precies de kracht van een levensboek. Hierin staan de persoonlijke en unieke herinneringen over het leven van een oudere. Verteld door hem- of haarzelf, opgeschreven en vormgegeven door vrijwilligers. Dagvoorzitter van de lustrumbijeenkomst was Marga Claus. Als schrijfster en docent autobiografisch schrijven, weet ze als geen ander hoe het vertellen en laten optekenen van het eigen levensverhaal mensen inzicht geeft in hun levensloop.  ...

Lees verder »