ChristenUnie is tegen opening van winkels op zondag

Al een poosje wordt door gemeenteraden in ons land besloten tot winkelopening op zondag. Vandaar dat ook aan onze fractie de vraag gesteld wordt hoe wij hier in staan. Staat dit ter discussie?Wat onze fractie ChristenUnie betreft staat dit niet ter discussie. Ons verkiezingsprogramma is hier duidelijk over: ChristenUnie Dantumadiel is tegen de opening van winkels op zondag. Daarom hebben wij dat ook vastgelegd in het coalitieakkoord van 2014.Waarom is ChristenUnie Dantumadiel tegen en waarom hebben we het er nu over? We hebben het er nu over, omdat in week 5 van dit jaar in de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag op tafel komt waarin een onderzoek onder ondernemers gevraagd wordt of zij open willen op zondag.Juist voor deze ondernemers kan het open zijn op zondag hen de das om doen. Kleine ondernemers worden benadeeld, omdat zij er wellicht voor kiezen niet open te gaan...

Lees verder »