Friese cultuurverenigingsmonitor gaat van start

JOURE – Hoe gaat het met de cultuurverenigingen in Fryslân en hoe ziet de toekomst eruit? Donderdag 26 januari 2017 kregen alle Friese verenigingen die zich bezig houden met toneel, dans of muziek een vragenlijst toegestuurd. De cultuurverenigingsmonitor is een samenwerking tussen Keunstwurk en het Fries Sociaal Planbureau en wordt in de toekomst herhaald. Verenigingen en stichtingen staan voor uitdagende tijden. Veranderingen in de samenleving, zoals krimp, vergrijzing en individualisering bezorgen verenigingen de nodige uitdagingen om te blijven voortbestaan. Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 biedt juist weer mogelijkheden voor Friese cultuurverenigingen. De monitor maakt inzichtelijk hoe het met de Friese cultuurverenigingen gaat in deze veranderende omstandigheden. Komen zij financieel rond? Wat verwachten zij van de ledenaantallen? Zijn er genoeg vrijwilligers? En welke andere knelpunten worden ervaren? Waardevolle uitkomsten De uitkomsten van de Friese cultuurverenigingsmonitor bieden inzicht in de stand van zaken bij cultuurverenigingen. Dit inzicht is nodig om verenigingen...

Lees verder »