Joep Leerssen over sport en cultuur-nationalisme

(tekst: persbericht) Sporthistorisch Congres ‘Van Buorskip tot Global Village’ Het Koninklijk Fries Genootschap organiseert in samenwerking met het Mulier Instituut op 10 februari 2017 een congres te Leeuwarden, over sport en identiteit. De geschiedenis van sport laat zien dat wat wordt voorgesteld als nationale cultuur vaak sterk verweven is met regionale of lokale tradities. Joep...

Lees verder »