Kans zaagtandsteiger “heel klein”

HARLINGEN - Het Waddenfonds heeft destijds terecht het subsidieverzoek van de gemeente Harlingen en Visveiling Urk afgewezen voor de bouw van de zaagtandsteiger. De Commissie voor Bezwaar en Beroep die het besluit tegen het licht hield, zegt dat in haar advies aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds.Dit bestuur moet nu een beslissing nemen over het bezwaarschrift. B en W van Harlingen hoopt via de provinciale politiek het Waddenfondsbestuur alsnog te bewegen over de brug te komen. Directeur Teun Visser van Visveiling Urk acht de kans nu heel klein dat de zaagtandsteiger er nog komt. “Het is heel zuur dat in Groningen en Noord-Holland alles lijkt te kunnen en hier niks.” Meer in de papieren HC van vrijdag 27 januari.