Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân ondertekent het Nationale Grondstoffenakkoord

Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân heeft op woensdag 25 januari jl., het Nationale Grondstoffenakkoord getekend. Door ondertekening van dit document omarmt het KEI de ontwikkeling van een circulaire economie waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. Bovendien is het Nationale Grondstoffenakkoord winst voor milieu, innovatie en economie. Het Nationale Grondstoffenakkoord komt voort uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland circulair in 2050'. Het programma geeft richting aan wat er moet worden gedaan om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Er gebeurt in Nederland al veel op circulair gebied. Nederland loopt nu voorop met hergebruik van grondstoffen, maar wil dit verder uitbouwen zodat afval nog vaker grondstof wordt. Het doel is grondstoffen op een duurzame wijze te winnen, efficiënt in te zetten en optimaal te hergebruiken. Binnen het...

Lees verder »