Vrijwilligers gezocht voor Mienmaatsjes

HARLINGEN – Voor de onlangs geïntroduceerde ‘Mienmaatsjes’ in de gemeente Harlingen worden vrijwilligers gezocht. Een Mienmaatsje is een maatje voor inwoners en verricht hand-en-spandiensten voor een gezin of alleenstaande, om het zelfstandig wonen te ondersteunen. Het doel is om de nuldelijns voorziening te vergroten. Dat is een laagdrempelige voorziening, zonder indicatie en is toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Mienmaatsjes zijn mensen vanuit de participatiewet, waarvan een tegenprestatie wordt gevraagd of vrijwilligers die zich willen ontwikkelen. Meer informatie is te krijgen bij De Skûle Welzijn via vwcharlingen@deskule.nl en via 0517-393750.

Lees verder »