Bekendmaking potentiële gemeentenamen in Veenklooster

De burgemeesters van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. maken op woensdag 1 februari in Galerie Noordvleugel in Veenklooster de drie namen bekend die de kommisje Nammejouwing heeft gekozen als potentiële namen voor de nieuw te vormen gemeente. De drie gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. gaan per 1 januari 2019 bestuurlijk fuseren, oftewel herindelen. Op 15 maart a.s., tegelijkertijd met de Tweede Kamer Verkiezingen kunnen de stemgerechtigde inwoners van deze drie gemeenten stemmen op de naam van hun voorkeur via een stembiljet dat uitgedeeld wordt op de stembureaus in de drie gemeenten.Kommisje NammejouwingDoor de Stuurgroep Herindeling is medio 2016 een kommisje Nammejouwing ingesteld. Deze kommisje bestaat uit de burgemeester Bearn Bilker van gemeente Kollumerland c.a., burgemeester Wil van der Berg van gemeente Ferwerderadiel en wethouder Pytsje de Graaf van gemeente Dongeradeel, een marketingdeskundige, heemkundigen uit elke gemeente en een taaldeskundige van de Fryske Akademy. De kommisje heeft de opdracht...

Lees verder »