Project ‘Schoon Erf, Schoon Water in Friesland’ van start

TER IDZARD –  Onlangs is het agrarisch project ‘Schoon Erf, Schoon Water in Friesland’ van start gegaan. Het doel is om de erfafspoeling terug te dringen. In het project werken LTO Noord, AJF, NMV en Wetterskip Fryslân met elkaar samen. Op vrijdagmiddag was er de Friese startbijeenkomst voor de eerste groep van deelnemers in het dorpshuis De Bult in Ter Idzard. Daar kregen de deelnemers van de adviseurs te horen wat de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van erfafspoeling is en wat het maatwerkbezoek op het erf inhoudt. Na deelname aan dit project is het erf op orde en heeft de deelnemer recht op een stimuleringsbijdrage van € 1.000,- van de provincie. Ook krijgen de deelnemers gedurende de looptijd van het project tot eind 2020 geen handhavingbezoeken van Wetterskip Fryslân met betrekking tot erfafspoeling. Meedoen biedt alleen maar voordelen en bovendien voorkomen de agrarieërs, als er veel melkveehouders deelnemen, een heffing van Wetterskip Fryslân. Ook de...

Lees verder »