Federatiefestival voor orkesten in Bitgummole

BITGUMMOLE – De federatie voor muziekverenigingen in Menameradiel houdt zaterdag 4 februari haar gratis jaarlijkse festival. Dat is bedoeld voor de A-korpsen van de bij de federatie aangesloten muziekverenigingen. Het festival vindt plaats in de PKN-kerk in Bitgummole en begint om 19.00 uur. De deelnemende verenigingen zijn: OpMaat (Berltsum), Kunst en Genoegen (Dronryp), Halleluja (Menaam), Looft den Heer (Bitgummole), Constantia (Menaam), Harmonie (Beetgum) en Ons Genoegen (Marsum). Een aantal orkesten komt met een eigen solist of gebruikt het festival als try-out voor een concours of kampioenschap.

Lees verder »