Openbaar onderwijs Sneek en Harlingen fuseert

SNEEK – De onderwijsorganisaties Odyssee in Sneek en Openbaar Basisonderwijs Harlingen gaan fuseren. Vrijdag tekenden de scholenkoepels de intentieverklaring plaats voor de fusie. Stichting Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen werken sinds augustus 2016 samen. De samenwerking is gestart met bovenschoolse activiteiten, uitgevoerd vanuit een servicebureau voor de ondersteuning van de scholen.   Uit onderzoek is gebleken dat er meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide besturen bestaan. Zowel OB Harlingen als Odyssee zijn relatief kleine schoolbesturen voor openbaar onderwijs. Beide besturen hebben met name ‘stadsscholen’ met een enkele dorpsschool. Beide besturen handelen volgens integraal management, dat wil zeggen dat scholen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen en uitvoeren binnen de kaders van het bestuur. Beide besturen willen graag zoveel mogelijk middelen voor het primaire proces organiseren; onderwijs aan de leerlingen in de scholen. En beide besturen hebben vrijwel geen krimp van leerlingaantallen.  Door samen te werken, valt er een behoorlijke efficiencyslag en kwaliteitsslag te maken. Gezamenlijk...

Lees verder »