Senioren bespreken woonwensen

HARLINGEN In totaal vijfenzeventig senioren hebben met elkaar gesproken over hun woonwensen en de geschiktheid van de wijk voor ouderen. De groepsgesprekken waren het tweede onderdeel van het grotere onderzoek naar de woonwensen van 55-plussers in de gemeente Harlingen. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen verdeeld in vier groepen op basis van leefstijl. Zij spraken over de positieve en minder positieve punten van hun woonomgeving. Ook is gesproken over de toekomst. Het bleek dat de meeste senioren het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Als ze moeten verhuizen, dan graag naar een appartement in de binnenstad of naar een gemoderniseerde vorm van een bejaardentehuis. De gemeente Harlingen gaat de komende tijd haar woonbeleid verder vormgeven en neemt de behoefte van 55-plussers als uitgangspunt voor dit beleid. Dat is naar verwachting in de tweede helft van 2017 klaar.

Lees verder »