Baggeren Westgat stapje dichterbij

Lauwersoog Het plan van aanpak om het Westgat uit te baggeren is vandaag verstuurd naar minister Schultz van Haegen. Zij zal voor de landelijke verkiezingen van 15 maart een beslissing nemen. Als de vaargeul van Lauwersoog naar de Noordzee weer op diepte is, zullen de grote viskotters die de afgelopen jaren zijn weggebleven weer terugkeren naar Lauwersoog. Die toezegging hebben de vissers gedaan, zodat de investering van het baggeren van het zeegat ook rendement oplevert. Door het wegblijven van de kotters liep de haven van Lauwersoog jaarlijks een omzet van 28 miljoen euro mis. In het plan van aanpak betaalt de regio het baggeren. De kosten zijn voor rekening van de aandeelhouders van de haven, te weten de gemeente De Marne en de vissers. De provincie Groningen financiert de aanvraag van de benodigde vergunningen, de projectvoorbereiding en de evaluatie. De regio beschouwt het baggeren als een pilot, om te zien...

Lees verder »