Gemeente wil geen gaswinning

JOURE De Fryske Marren wil niet meewerken aan gaswinning. De gemeente ontvangt op dit moment signalen van landeigenaren en verenigingen van plaatselijk belang dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van gaswinning. Dit kan gaan om gaswinning binnen de gemeentegrenzen, maar ook om gaswinning uit gasgebieden die uitstrekken tot onder het grondgebied. De gemeente wil niet meewerken aan gaswinning. In april 2015 heeft de gemeenteraad al besloten dat geen medewerking wordt verleend aan proefboringen, gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden. Dit standpunt blijft onveranderd. De gemeente heeft over dit onderwerp regelmatig contact met betrokken verenigingen van plaatselijk belang en voelt zich door hen gesterkt in dit standpunt. Het tegenhouden van gaswinning is moeilijk. Gaswinning wordt gezien als nationaal belang en het verlenen van toestemming is dan ook een bevoegdheid van het Rijk. De gemeente belooft er wel alles doen om hun standpunt te laten weten aan het Rijk en...

Lees verder »