Inwoners Weststellingwerf zoeken ideale burgemeester

 WOLVEGA – Een burgervader (m/v) die sociaal en betrokken is, benaderbaar en zichtbaar is in alle dorpen. Deze typering springt er uit bij de resultaten van de raadpleging Mijn Burgemeester onder de inwoners van Weststellingwerf, als het gaat over de nieuwe burgemeester. Bijna 700 inwoners hebben aan de raadpleging meegedaan, waaronder ook scholieren. Een hoge score in vergelijking met soortgelijke consultaties bij andere gemeenten. Door zichtbaar te zijn in alle dorpen is de burgemeester goed op de hoogte van wat er onder de inwoners leeft, zo menen veel Weststellingwervers. Naast de sociale kant moet de burgemeester ook oog hebben voor de economische ontwikkeling van de gemeente. Inwoners hebben de voorkeur voor iemand die een positieve impuls geeft aan het ondernemersklimaat en ondernemers ondersteunt. In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de jeugd en de leefbaarheid van de dorpen, door onder andere het voorzieningenniveau op peil te houden. De resultaten van...

Lees verder »