Jongeren helpen politie bij aanpak criminaliteit

HEERENVEEN – Dinsdag 31 januari is de officiële start van de pilot Teenage Crimefighters. De pilot is gericht op het betrekken van jongeren bij de aanpak van criminaliteit.Veertig jongeren krijgen de komende maanden van de politie gerichte opdrachten waarbij de virtuele wereld een belangrijke rol speelt.Tijdens de startbijeenkomst is er een kennismakingsspel waarbij de jongeren in de digitale wereld moeten zoeken naar informatie over elkaar. Daarnaast gaan ze al met een aantal casussen aan de slag.Aanleiding De digitale ontwikkelingen vliegen ons in een razend tempo om de oren. Bovendien weten we dat verschillende generaties anders naar de (digitale) wereld om hen heen kijken. Voor de politie is het in de strijd tegen criminaliteit essentieel om de ontwikkelingen bij te benen. Dit vormde de concrete aanleiding om in het voorjaar van 2016 een verkennend onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden om jongeren in te schakelen. Het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool...

Lees verder »