Naschools kinderkoor op jenaplanschool de Wiekslag in Drachten

DRACHTEN – Jenaplanschool de Wiekslag is dit schooljaar gestart met de impulsregeling voor muziekonderwijs en heeft nu een naschools kinderkoor.  De Wiekslag heeft als ambitie om muziekonderwijs een stevige plaats in de school te geven. Zo zijn een aantal groepsleerkrachten op gitaar- of pianoles gegaan, zijn er workshops door professionals gegeven zoals een workshop met boomwhackers en stond het kerstfeest volledig in het teken van muziek. Daarnaast worden groepsleerkrachten in de groep gecoached door vakdocenten, krijgen kinderen van groep 5 t/m 8 lessen in koperblazen en heeft de school meerdere presentaties van muziekgroepen op school gehad. De kinderen van de Wiekslag zijn geraakt door alle activiteiten. Onlangs is de school gestart om naast de buitenschoolse sport die er is, ook buitenschoolse zangles aan te bieden. Maar liefst dertig kinderen zingen elke maandagmiddag na schooltijd onder leiding van meester Rodney in het Wiekslag-kinderkoor. Foto’s: Mardineke Kuiper

Lees verder »