Vragen Leeuwarder PvdA over inburgering

De PvdA-fractie in Leeuwarden wil van de gemeente weten of de inburgering wel goed geregeld is. Aanleiding is een landelijke rapport van de Algemene Rekenkamer waaruit blijkt dat het voor inburgeraars lastig is om zelf een goede cursus te vinden om het diploma te halen.

Lees verder »