Jeugdactiviteit ‘Uilenballen pluizen’

LEEUWARDEN – It Fryske Gea organiseert voor jonge natuuronderzoekers op dinsdag 25 april de jeugdactiviteit ‘Uilenballen pluizen’. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen van 14.00 – 15.30 uur alles te weten komen over de uil, met in het bijzonder wat hij eet. Deze jeugdactiviteit vindt plaats in Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen te Eernewoude en wordt begeleid door een enthousiaste natuurgids. Op onderzoek met een uilenbal Roofvogels en uilen verteren haren en botjes van hun prooien niet. Daar worden ballen van gemaakt die ze uitspugen. Aan de hand van deze braakballen kan worden achterhaald wat de vogels hebben gegeten. Dat is ook precies wat de kinderen tijdens deze jeugdactiviteit gaan doen. De gids van It Fryske Gea geeft eerst een boeiende presentatie over roofvogels en uilen en begeleidt ze daarna in het pluizen. Met echt onderzoeksmateriaal begint het uitpluizen van de braakballen, op zoek naar kaken en...

Lees verder »