Sloop en nieuwbouw van 52 woningen in Heerenveen Midden

HEERENVEEN: In 2018 gaat WoonFriesland aan de slag met de sloop en vervangende nieuwbouw van 52 woningen in Heerenveen. Een ruime meerderheid van de bewoners heeft ingestemd met de plannen. Ook HuurdersBelangenVereniging Heerenveen gaf een positief advies. Hiermee heeft de woningcorporatie groen licht voor de uitvoering van het herstructureringsplan in Heerenveen Midden. De bewoners die terugkeren worden betrokken bij de definitieve plannen zoals de indeling van de woning en het aanzicht van de gevel. De 52 woningen staan verdeeld over de Tjerk Bottemastraat, Piet van der Hemstraat, Vermeerstraat en de Van Goghlaan. Om alle bewoners vroeg te betrekken bij het proces heeft WoonFriesland in 2016 verschillende informatieavonden georganiseerd. Vervolgens hebben medewerkers individuele gesprekken gevoerd over de plannen en de woonwensen van de huurders. Uiteindelijk heeft een ruime meederheid van de bewoners een overeenkomst getekend waarin zij akkoord gaan met de bouwplannen. Sociaal pakket Alle bewoners hebben een sociaal pakket gekregen....

Lees verder »