Toetsing zorg aan inwoners Heerenveen

HEERENVEEN – Sinds 2015 voert Heerenveen, net als alle andere gemeenten, de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelf uit. Daarmee is het ook zo dat de gemeente zelf moet zorgen dat de kwaliteit van de uitvoering van de zorg aan de cliënten op orde is. “Iedereen die ondersteuning via de Wmo nodig heeft, vertrouwt er op dat dit goed gebeurt. We vinden het erg belangrijk te weten dat het werk bij de mensen thuis goed blijft verlopen. Dat kunnen we niet zelf gaan beoordelen. We hebben er daarom voor gekozen, net als in 2015, een onafhankelijk bureau te laten kijken of de zorgaanbieders doen wat we samen hebben afgesproken,” vertelt wethouder Jelle Zoetendal. Onderzoek De onafhankelijke toezichthouder heeft in 2016 opnieuw steekproefsgewijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ondersteuning bij in totaal 15 zorgaanbieders. Er is hierbij gekeken naar de uitvoering van de Wmo zorg voor 18 en ouder,...

Lees verder »