Menameradiel onderzoekt mogelijkheid tot bouwen Tiny Houses

MENAAM – De gemeenteraad van Menameradiel is donderdag akkoord gegaan met het initiatiefvoorstel van de FNP om onderzoek te doen naar het realiseren van zogenaamde Tiny Houses. In het voorstel wordt gevraagd om onderzoek te doen naar belangstelling voor deze vorm van wonen en naar beschikbare ruimte hiervoor. De FNP heeft naar eigen zeggen ondertussen al veel positieve reacties te hebben gekregen van inwoners en Dorpsbelangen over de plannen. De FNP zegt in de Tiny Houses de mogelijkheid te zien om locaties in de dorpen een nieuwe bestemming te geven en inwoners en geïnteresseerden goedkoop te kunnen laten wonen. Daarnaast kan het aanbieden van andere woonvormen volgens de FNP een manier zijn om nieuwe inwoners naar de gemeente trekken en daarmee verdere krimp tegengaan. De Tiny Houses zijn eerder al gerealiseerd op andere plaatsen in Friesland en Nederland.

Lees verder »