Omrop TIP: Blau de himel, grien it gers

Gers, de plantesoarte dy’t it lânskipsbyld fan Fryslân bepaalt stiet yn kwea deiljocht. Yn stedske gebieten ferdwynt it út it strjitbyld en út de túntsjes fan de minsken. Yn it bûtengebiet wurdt it ‘de griene woestyn’ neamd. Mar hoefolle witte wy... Lês mear oer: Omrop TIP: Blau de himel, grien it gers.

Lees verder »