Plannen voor vergroten bekendheid van unieke ‘dambord’-polder bij Leeuwarden

HEMPENS: Als droogmakerij van eind achttiende eeuw is de Hempensermeerpolder bij Leeuwarden zo uniek dat het gebied als erfgoed aangemerkt moet worden. Een aanvraag voor aanwijzing tot gemeentelijk monument is al de deur uit. De bekendheid van het gebied met bijzondere natuurwaarden moet met een reeks aan maatregelen worden vergroot. Een uitkijktoren, aansluiting op een wandelpadennet en vaarroutes zijn het begin. Vanaf een uitkijktoren kunnen bezoekers de unieke, bijna mathematische structuur van de polder te bekijken, vertellen Piet Dijkstra en secretaris Kees de Boer van Monumentenstichting Boarnsterhim. Zij namen het initiatief voor een reeks plannen, waarvan de haalbaarheid wordt onderzocht. Het gebied van 90 hectare ligt tegen de zuidkant van Leeuwarden, net onder de Wâldwei bij Hempens. Van bovenaf lijkt het gebied een dambord, de vakken gevormd door ruim dertig kavels binnen de ringdijk van de polder. Elk vlak is vierkant, zo’n 6 pondemaat (in het Friese ”de seizes”) ofwel...

Lees verder »