Spannumer Keningsspelen stean yn it ramt fan Sybrant Roorda

De Keningsspelen by CBS De Tarissing yn Spannum stiene freed yn it teken fan de mids-iuwen. Dat hat alles te krijgen mei it iepenloftspul oer Sybrant Roorda. Dat is in jonkhear út de 15e iuw. Hy leit begroeven yn de tsjerke fan Spannum. In soad... Lês mear oer: Spannumer Keningsspelen stean yn it ramt fan Sybrant Roorda.

Lees verder »