Friezen zijn sterk betrokken bij landschap en natuur

Ter gelegenheid van haar 85 jarige jubileum vroeg It Fryske Gea haar leden naar hun mening over diverse actuele onderwerpen. In een enquête kon de natuurliefhebber zijn of haar visie geven op natuur in relatie tot onder andere wonen, werken en recreëren, cultuurhistorische elementen en landbouw. Hieronder volgen de resultaten van de enquête, met toelichtende...

Lees verder »