Fietstrip terug in de tijd en boekpresentatie

LEEUWARDEN – Archeoloog Evert Kramer leidt zaterdag 29 april een archeologische fietstocht door Leeuwarden en omgeving. De tocht start om 14.00 uur bij het Archeologisch Steunpunt in het HCL. Fietsers rijden langs terpen en andere sporen uit een ver verleden. Zondag 30 april om 14.00 uur vindt de presentatie van het boek ‘Stadhouders in de Nederlanden’ plaats. Historicus Arnout van Cruyningen heeft dit boek geschreven, en geeft er een lezing over. In dit overzichtswerk verhaalt de auteur over alle stadhouders van de Lage Landen sinds de Bourgondische tijd en schetst hij de ontwikkeling van een uniek ambt. Van Cruyningen zal tijdens zijn lezing uitgebreid ingaan op de Prinsen van Oranje en de Friese Nassaus. Opgave voor beide activiteiten kan via historischcentrum@leeuwarden.nl.

Lees verder »