Grou in teken van Halbertsma’s in 2018

GROU – Grou haakt aan bij Culturele Hoofdstad 2018. De culturele invloed en wisselwerking van Joost, Tjalling, Eeltje en Binnert Halbertsma zullen volgend jaar centraal staan in Grou en de rest van Fryslân. Grou is Halbertsma. Natuurlijk vanwege de Houtfabriek maar ook omdat Grou de bakermat was voor de verhalen en gedichten die de Halbertsma’s hebben geschreven. De verzameling Rimen en Teltsjes van Joost, Eeltje en Tjalling Halbertsma is het fundament van de Friese literatuur, met het personage Gabe Skroar als icoon. Alle reden dus om tijdens 2018 aandacht te geven aan de Halbertsma’s. Hoogtepunt van het jaar is een groot locatietheater/Iepenloftspul Gabe Skroar in de maand juni. Daarnaast worden er lezingen gehouden, een ontbijt op het starteiland, een expositie, diverse optredens, een boek en nog veel meer. Het werk van de gebroeders Halbertsma is van groot belang geweest voor de Friese taal en cultuur en klinkt tot vandaag de...

Lees verder »