SER: Populatie 150 edelherten opbouwen in Drents-Friese Wold

APPELSCHA – In het Drents-Friese Wold is ruimte voor een populatie van 150 edelherten. Dat wordt gesteld in de ‘SoortenEffect Rapportage Drents-Friese Wold’ (SER), die is vastgesteld door de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. Doel van de SER was om de maatschappelijke lusten en lasten van de herintroductie van edelherten en de spontane vestiging van damherten in Nationaal Park het Drents-Friese Wold goed af te wegen. Voor de omringende landbouw zijn negatieve effecten benoemd. Herten toegevoegde waarde Uit de totale SER blijkt dat herten een positieve toegevoegde waarde leveren aan de doelen voor het natuurgebied. Deze positieve bijdrage is niet alleen ecologisch van aard, herten leveren ook een grote maatschappelijke en toeristisch-economische meerwaarde op voor het Drents-Friese Wold. Eerder dit jaar had de Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek al geconstateerd dat de SER voldoet aan de opdracht en dat alle onderwerpenzijn opgenomen die gevraagd werden. Daarmee was het...

Lees verder »