Vermilion wil naar gas boren in Rottum

ROTTUM: Vermilion heeft ten zuidwesten van Heerenveen geologische structuren geïdentificeerd waarin zich over geologische tijd mogelijk aardgas heeft verzameld. Door middel van een proefboring wil Vermilion onderzoeken of er inderdaad aardgas in de formatie zit opgesloten en of dit economisch winbaar is. Voordat een proefboring kan worden uitgevoerd moet een locatie aangelegd worden van waaruit deze boring kan worden uitgevoerd. De hiervoor beoogde locatie bevindt zich aan de Kooiweg bij Nijelamer. Als economisch winbaar aardgas wordt aangetoond dan zal op dezelfde locatie een productie-installatie worden geïnstalleerd waar  de geboorde put op wordt aangesloten. Het geproduceerde aardgas wordt vanaf de locatie verplaatst naar onze aardgasbehandelingsinstallatie nabij Garijp. Hiervoor zal de locatie via een ondergrondse transportleiding worden aangesloten op het bestaande aardgastransportnetwerk van Vermilion. Er zijn vooralsnog 3 geologische structuren/reservoirs geïdentificeerd . In eerste instantie zal een proefboring worden verricht naar de meest westelijke structuur ‘Rottum’. Of en wanneer de ander twee...

Lees verder »